Bert van Santen

De perspectief dat Van Santen toont is niet zomaar ruimtelijke illusie, maar hij construeert het zo dat onze geest het niet helemaal kan vatten en verschillende pogingen moet doen om het werk te doorgronden. Het is het langzame bewustwordingsproces van het zien,  ruimtelijke ongerijmdheden, het steeds opnieuw bevragen en interpreteren van wàt we zien. Het al dan niet vinden van houvast in de gezichtseinder, pogingen om het wezen der dingen te doorgronden.

New perspective 2016-XV 150,-

New perspective 2016- XIII 150,-

New perspective 2016- X 150,-

New perspective 2016- IX 150,-

New perspective 2016- XIII 450,-

New perspective 2016 - XIII 950,-

New perspective 2016 - VII 950,-

New perspective 2016 - VIII 950,-