Jaap Kater

Het werk van Jaap Kater is gebaseerd op het principe van de cyclus. Zoals de aardmantel zich vormt en vernieuwt volgens de gesteentecyclus (nieuwe steenlagen worden omhoog gebracht, door verwering verkruimeld, door transport elders afgezet om daar te sedimenteren en weer in de diepte te verdwijnen, zodat nieuwe steenlagen omhoog gebracht kunnen worden.) zo vormen en vernieuwen zich ook de allegorische apparaten die de wereld van de kunstenaar bevolken: idee wordt schets die leidt tot keuze van materiaal en maat, om ideeën verder te onderzoeken onder aanpassing van het werk naar voldragener nieuwe ideeën. ‘Het verandert’ weet de dichter Kopland, ‘steeds meer in, steeds meer/ zichzelf’.

Waar fysieke beperkingen Jaap Kater lange tijd dwongen zich meer dan op bewerkelijke apparaten te richten, op tekenen en schilderen, bracht dat in de cyclus van zijn ontwikkelingsgang ook vernieuwing : beweging en verdieping ook in rust zichtbaar laten worden door precisie en aandacht voor detail, zoals in de lampen voor de stilteruimte voor Isala. In de bekende thema’s licht en beweging komt oud werk weer tevoorschijn, gaat verweren of beter : verwerkt worden en verschijnt als nieuw. ‘Geef mij”, wil de dichter maar zeggen,’ maar een vraag en geen antwoord ‘.

'de stad, de bron' natuurrubber 1100,-

roterend venster 1850,-

toestel van de gelijktijdigheid 2000,-

schema van een oog 550,-

cycloop 550,-

schets in cement 350,-

Spel van de vergeten symboliek

400,-

Planeet onderweg 400,-

Vanuit een ooghoek 750,-

navigatie instrument 550,-

sirene 750,-

Toestel met omfloerste blik 750,-