Peter Geerts

Het werk van Peter Geerts (1957) sluit aan bij de westerse abstracte schildertraditie. Het onderwerp van zijn schilderijen : de waarneming te vatten in een zuiver schilderkunstig beeld. De waarneming zie hij als een totaliteit van interactie tussen subject en object, tussen hemzelf en de omringende wereld. Een waarneming die constant verandert en alle facetten ervan in zich draagt: het opnemen, het ondervragen, het analyseren, het denken, het voelen, het bewuste en onbewuste ervaren.

In een fundamentele benadering van de schilderkunst ziet hij de beste mogelijkheid om dit waarnemen aan te raken. Vrij van vooropgezette betekenisgeving aan kleur, vorm, lijnvoering, kan hij associatief te werk gaan en tot een zuivere schilderkunst komen. Zijn werken ziet hij als een constructie van de totaliteit van mijn waarneming, of ‘een architectuur van waarneming’. Hij pleit voor een schilderkunst die je zou kunnen omschrijven als ‘synthetisch concretisme’ dat het expressieve element met het formele element verbindt.
.

“Monologue Interieur III” 2010, olie/doek, 148 x 167 cm, € 4750,-

2012, olie/doek, 70 x 50 cm, € 850,-

2010/ 2013, olie/houtskool/doek, 105 x 120 cm, € 2500,-

2010, olie/papier, 65 x 50 cm, € 750,-

2014, olie/doek, 203 x 170 cm, € 5500,-